24
جولای

اسماعیل سرابندی

مهندس سرابندی مدیریت محترم شعب فروشگاه اپل پارک: اپل پارک شعبه ارمیتاژ و احمداباد

از انجایی که بنده سالیان متمادی به کار عمرانی مشغول بودم و خودم سازنده چندین پروژه عمرانی مختلف بودم اما به علت نداشتن وقت و توصیه یکی از دوستان جهت طراحی و اجرای شعبه اول اپل پارک واقع در یرج ارمیتاژ با گروه معماری بعد چهارم قرارداد بستم و این مسئولیت به ایشان واگذارم کردم،به طور مختصر باید بگم میزان رضایتم در حدی بود که خلق دکور پروژه شعبه احمد اباد را نیز به ایشان واگذار کردم و همچنان میخواهم با بعد چهارم همکاری داشته باشم