24
جولای

ابوالفضل قمری

حاج ابوالفضل قمری سرپرست سابق بانک صادرات خراسان جنوبی: ویلا شخصی شاهنامه

چند جوان متخصص و متعهد به کار در عین توجه به زیبایی و کارکرد پروژه توانستند با بودجه محدود بهترین دستاورد را داشته باشند و ویلا بسیار دلنشینی برایم خلق و ساختند. من همکاری با گروه بعد چهارم اگر تجربه ، دانش و تخصص تیم اجرایی برای شما مهم است را توصیه میکنم ،مطمئنام از اینکه پیشنهادم را قبول کردید پشیمان نخواهید شد.