24
جولای

خانم دکتر اکبریان

مهندس خادم پیمانکار شهرداری مشهد و مدیر شکرت عمرانی : داروخانه خانم دکتر اکبریان(همسر گرامیشان)

گروه بعد چهارم ضمن ارائه طرح و ایده جدید در ابندا نظرم را جلب کردند با اینکه در قرارداد اجرایی نگرانی هایی داشتم بابت زمان اتمام پروژه اما این گروه با دقت نظر و سرعت در اجرا تحت تاثیر قرارم دادند و رضایت کامل دارم از اینکه به این گروه اعتماد کردم.