طراحی و اجرا دکور داخلی

– طراحی و اجرا دکور داخلی (تزئینات،چیدمان اثاثیه ، نورپردازی و با توجه به فضاهای طراحی شده)/ طراحی و اجرا نما و محوطه خارجی/ بازسازی،بهسازی و مدیریت پیمان پروژه های ساختمانی، با اجرای کاملاً هماهنگ نسبت به طرح دوبعدی یا سه بعدی ارائه شده و مدیریت اجرایی با کمک نرم افزارهای کنترلی چون msp جهت کاهش زمان و هزینه به همراه گارانتی و تعهد در اجرا و همکاری با شرکت ها و برندهای با کیفیت